Juridisk meddelelse og generelle anvendelsesbetingelser

Webstedet www.seezon.se; (herefter ”webstedet”) er SBM Jardin’s ejendom (herefter ”SBM”).

Vi lægger stor vægt på vigtigheden af beskyttelse af dine personoplysninger. Derfor er vi forpligtet til at behandle dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 (herefter ”GDPR”).

Formålet med denne Politik om beskyttelse af personoplysninger (herefter ”Politikken”) er at forklare dig, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi behandler dem, og hvordan du kan sikre dig dine rettigheder.

Denne politik blev opdateret den 1. april 2024.

 • Hvem er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger?

SBM Jardin, beliggende 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, registreret under nummer 813 770 427, er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 • Hvilke personoplysninger indsamles?

De personoplysninger, vi behandler, er dem, du giver os, når du udfylder en formular via Kontakt-siden eller FAQ-siden på vores websted. Når du udfylder denne formular, er nogle af de oplysninger, der anmodes om, obligatoriske. De er mærket med en stjerne. Hvis du ikke udfylde disse oplysninger, kan SBM ikke behandle din anmodning.

Vi indsamler også personoplysninger, når du kontakter os via e-mail eller telefon gennem de kontaktoplysninger, der er angivet på Kontakt-siden.

Endelig indsamler vi dine personoplysninger gennem de cookies, der er knyttet til vores websted.

Derfor omfatter de personoplysninger, du kan videregive til os, følgende kategorier: Dit køn, dit navn, dit efternavn, din e-mail-adresse, dit telefonnummer. Cookies giver os mulighed for at indsamle dato og tidspunkt for forbindelsen, den søgemaskine, du har brugt, samt din IP-adresse. Der henvises til paragraf 7 i denne Politik for flere oplysninger om cookies.

 • Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger med henblik på at besvare din forespørgsel med alle de relevante oplysninger og dokumentation, du har bedt os om, eller af enhver årsag, du har kontaktet os for. Der henvises til paragraf 7, som angiver årsagerne til, at vi bruger cookies på vores websted.

Vi behandler dine personoplysninger, fordi vi har en lovlig interesse i at give dig alle de svar og oplysninger, der er nødvendige for din kontaktanmodning. I forhold til cookies, behandler vi dine personoplysninger på basis af dit samtykke.

 • Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vores informationssystemer er beskyttet mod uautoriseret adgang. Kun medlemmer af vores interne afdelinger har adgang til dine personoplysninger på grundlag af en personlig identifikator eller andre autentifikationsmåder, og kun hvis det er relevant for udførelsen af deres opgaver.

SBM har iværksat passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret, ulovlig eller utilsigtet offentliggørelse, misbrug og beskadigelse.

 • Hvem offentliggør vi dine personoplysninger for?

Dine personoplysninger kan blive sendt:

 • Til interne SBM-ansatte, som har behov for dem, og dette sker med den strenge begrænsning af deres ansvarsområder.
 • Til tredjepartsorganisationer efter behov. Hvor dette er tilfældet, sikrer vi, at de har sikkerheds- og opbevaringsforanstaltninger for personoplysninger, og at de overholder databeskyttelseslovgivningen på samme måde som os.
 • Til lande udenfor Sverige. Hvor dette er tilfældet, sikrer SBM, at denne internationale dataoverførsel har et tilstrækkeligt niveau af kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger. De kontrolforanstaltninger, vi bruger til at beskytte disse overførsler, omfatter gældende standardkontraktbestemmelser, valideret af Europa-Kommissionen.
 • I tilfælde af, at dine personoplysninger overføres til en offentlig myndighed, vil vi informere dig om det på tidspunktet for overførslen.

 • Hvor længe beskytter vi dine personoplysninger?

SBM påtager sig kun at beholde dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at give dig alle de oplysninger og dokumentation, du har brug for. Når dette mål er opnået, bliver dine oplysninger slettet.

 • Hvad er SBMs cookie-politik?

Når du besøger dette websted, kan cookies og andre trackere blive installeret eller kan blive brugt til at få oplysninger, der er indeholdt i dit terminaludstyr.

 • Hvad er en cookie?

En cookie er en oplysninger, der downloades på din computer, din telefon eller en anden enhed, som du bruger, når du besøger et websted. Den indeholder flere oplysninger om dine præferencer og tidligere handlinger.

 • Hvilke cookies bruger vi?

Vi bruger obligatoriske cookies, der er nødvendige for webstedets korrekte funktion. Ved dit første besøg på vores websted, bliver du bedt om at acceptere eller afvise brugen af cookies. Cookies, der er absolut nødvendige for webstedets korrekte funktion, er ikke underlagt dit samtykke. Vedrørende andre cookies, vil dit valg vise sig efter din accept eller afvisning. Du kan ændre dine præferencer når som helst ved at klikke på ”Cookies”-knappen nederst på webstedet. Der vil derefter blive taget hensyn til dit nye valg.

NavnTypeFormål
Google Tag ManagerFunktionGennemførelse af et tagging-system for nemmere behandling af datarelaterede oplysninger.
Google Analytics 4AnalyserDet er væsentligt for styringen af vores websted, da det giver os mulighed for at måle indikatorer som f.eks. trafik, mest sete produkter og de besøgendes geografiske placering.
Google AdsReklamerDenne tjeneste giver annoncører mulighed for at købe reklamer eller bannere, der vises på Google-sider.
Google Conversion LinkerAnalyser  Conversion Linker-tags letter indsamlingen af klikoplysninger for effektiv konversionsmåling.
Google RemarketingGen-målretningGen-målretningsreklamer består af visning af bannerreklamer på websteder, når en Internet-bruger har vist særlig interesse for et produkt på et andet sted.
Facebook PixelKonverteringssporingIdentificerer Facebook-besøgende. Giver dig mulighed for at spore besøgerhandlinger på webstedet og se, om der er konverteringer
HotjarSessionsjournaliseringJournaliserer brugerens navigationssti for at opdage friktionspunkter.
 • Hvad er dine rettigheder?

Vi er forpligtet til at respektere dine rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

 • Ret til adgang til oplysninger

Du har ret til adgang til oplysninger, hvilket gør det muligt for dig at få bekræftelse af, om dine personoplysninger bliver behandlet eller ej samt yderligere oplysninger. 

 • Ret til berigtigelse

Du har ret til at bede om berigtigelse af dine personoplysninger, dvs. udfylde dine personoplysninger, som måtte være unøjagtige, ufuldstændige eller forældede.

 • Ret til sletning

Du har ret til sletning, hvilket gør det muligt for dig at bede os om at slette dine personoplysninger under følgende betingelser:

 • Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, som vi behandlede dem til
 • Du trække det samtykke, du tidligere gav os til at behandle dine personoplysninger, tilbage, forudsat, at der ikke er et andet juridisk grundlag til, at vi skal fortsætte sådan en behandling
 • Du modsætter dig behandling af dine personoplysninger af forundersøgelsesformål
 • Dine personoplysninger behandles ikke lovligt
 • Dine personoplysninger skal slettes for at overholde gældende lovgivning

Hvis ingen af ovenstående betingelser er gældende, kan SBM ikke besvare din anmodning positivt. Det er tilfældet, hvis vi er forpligtet til at beholde dine oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse.

 • Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi overfører dine personoplysninger til dig, eller at vi overfører dem til en anden registeransvarlig i et format, der er almindeligt brugt og maskinlæseligt.

 • Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger når som helst under visse omstændigheder.

 • Ret til at trække samtykket tilbage

Du har når som helst ret til at trække dit samtykke tilbage, hvor der er basis for behandling af dine personoplysninger baseret på et sådant samtykke. SBM vil derefter ophøre med at behandle dine personoplysninger, uden at dette berører andre tidligere operationer, som du har givet samtykke til.

 • Ret til at definere retningslinjer efter døden

Du har ret til at definere specifikke retningslinjer vedrørende bibeholdelse, sletning og kommunikation af dine personoplysninger efter din død. Disse anvisninger vil kun gælde for den behandling, der udføres af os, og vil være begrænset til det omfang.

 • Hvordan gør du dine rettigheder gældende?

For at gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte den persondataansvarlige ved at e-maile til følgende adresse: privacy@sbm‐company.com. Din anmodning skal ledsages af en kopi af dit identitetsdokument (identitetskort eller pas), som vil blive brugt til at bevise din identitet og imødekomme din anmodning.

SBM forbeholder sig ret til at afviste eventuel misbrug af den berørte rettighed, hvis anmodningen er ubegrænset, eller hvis den er overdreven, navnlig på grund af dens gentagne natur.

Hvis du, når du har kontaktet os, synes, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret, kan du indsende en klage før Datatilsynet her.