Jordens indvirkning på dine planter

3 minutters læsning
Del

Et frugttræ har brug for dyb og frugtbar jord; den skal være fri for stillestående vand. Normalt trænger rødderne ikke ned til en dybde på mere end 60 cm og det er jordlaget, der er vigtigst for dit træs vækst. De fleste jordtyper giver gode resultater og kan dyrkes med succes. Men med den rette behandling er det meget nemt at forbedre dem og dermed skabe optimale betingelser for at få frugttræer til at trives.

En jords egenskaber kan være meget forskellige afhængig af størrelsen af ​​de jordpartikler, den indeholder. Der er hovedsageligt tre typer jord:

  • Lidt mudret
  • Clayey
  • Meget mudret

Jordtypen genkendes af antallet af partikler, og nogle jordarter er en blanding af de tre typer. Den dominerende partikel bestemmer, hvilken type jord det er, og hvordan det er. For at dyrke jorden er det vigtigt at kende, hvilken type jord den består af.

Jordtyper:

  • Grovkornet, sandet eller gruset jord. Jord, der indeholder meget sand eller grus, absorberer og slipper vand igennem med lethed. Deres evne til at dræne hurtigt gør også, at næringsstoffer går tabt hurtigt, og det gør det til en jord af dårlig kvalitet. Fersken- og abrikostræer kan dyrkes på denne type jord.
  • Middel grov jord.Rig på humus (jord) som består af et organisk materiale fra nedbrudte dyre- og plantedele og er meget vigtig for en næringsrig jord. Den er utrolig frugtbar og nem at arbejde med. Velegnet til alle former for dyrkning, er nærende og absorberer let vand.
  • Tung kompakt ler.Denne jord består hovedsageligt af meget små partikler, der kan være 1000 gange finere end sand. Sådanne partikler danner let komprimeret jord, som i tørre perioder let tørrer ud, bliver hård og ofte revner. Når det regner, bliver det mudret og tørrer langsomt. Det er svært for luft og for planternes rødder at trænge ned i sådan jord, og hvis den ikke behandles, er den ikke egnet til frugttræer.
Trim
Trim® græsfrø turbo repair

Unik blanding som egner sig til fornyelse af plænen uden omlægning. Ideel til eftersåning, hvor det hurtigt resultat er vigtigt og hvor andet græs tidligere har haft svære betingelser. Indeholder Quick Action® sorter, som etableres hurtigere end andre sorter og er meget slidstærke. Spirer selv under lave temperaturer og holder ukrudt nede. Gror tæt og fremtræder smukt og velplejet. Forædlingskriterier som lav tilvækst, sundhed, finbladethed samt slidstyrke er vægtet særdeles højt i netop dette produkt.

Hvordan man forbedrer jorden

Uanset jordtype kan du ændre dens natur og forbedre dens sammensætning, så den passer bedre til det, du har valgt at dyrke.

Til både sandet og mudret komprimeret jord hjælper det at tilføre organisk materiale af typen hjemmelavet kompost, bladkompost kombineret med ny jord på overfladen og tørv hvert år for at få en bedre struktur og mere næringsrig jord.

Når man tilfører sandjorde organisk materiale, bindes de sammen, hvilket betyder, at de bedre holder på vand og næring. Når du tilføjer organisk materiale til mudret jord, gør det dem mere luftige og giver bedre dræning. For at opnå de bedste resultater bør sandjord behandles sidst på vinteren/det tidlige forår og mudret jord om efteråret/vinteren.

Sådan genkender du de forskellige jordtyper

  • Sandjord. Føles kornet, er svær at komprimere eller lave en kugle af, den kan ikke formes.
  • Middel grov jord. Føles blød og kan formes men har svært ved at holde formen, men holder på fugten.
  • Tung kompakt ler. Former sig nemt og kan rulles til kugler når den er fugtig, hvis den er meget våd kan du klemme den som en svamp.
3 minutters læsning
Del