2 minutters læsning
Del

To hovedgrupper af ukrud

Årligt ukrudt

Sås og modnes på en sæson, hvorefter de dør, men efterlader store mængder frø, der vil spire næste sæson. De er hurtigtvoksende og kan dermed producere store mængder frø, der kan forblive levedygtige i jorden i flere år. Noget etårigt ukrudt, f.eks. natur og våd arv kan have flere livscyklusser hvert år. Det er vigtigt at bekæmpe dem, før de blomstrer.

Flerårigt (flerårigt) ukrudt

Kan leve i mange år og producerer store mængder frø hver sæson. De kan overvintre ved hjælp af deres stærke, tykke rødder, hvor de opbevarer næringsstoffer, krybende rødder eller jordstængler og er derfor sværere at bekæmpe end de etårige. Stauder får nye blade om foråret, som normalt visner om efteråret. Bekæmpelsen involverer at dræbe eller fjerne alle spor af rødder eller stængler.

Bedste måde at bruge herbicider på

  1. Sørg for at vælge den rigtige sort og relevante mængde produkt til den overflade, du skal behandle og alt efter, hvor ukrudtet vokser. Køb kun det, du skal bruge for en sæson.
  2. Spray når det er vindstille, så du ikke risikerer at produktet ender på planter du gerne vil beholde.
  3. Behandling giver den bedste effekt, mens ukrudtet normalt vokser aktivt fra marts til september.
  4. I korte tørre perioder skal du vande området i en eller to dage, før du behandler det. Du bør dog slet ikke behandle under længere tids tørke, da ukrudtet ikke vil vokse aktivt derefter.
  5. Hold børn og kæledyr væk fra behandlede områder, indtil produktet er tørret.
  6. Til græsspisende kæledyr f.eks. marsvin, kaniner og skildpadder er det bedst at holde dem væk, indtil ukrudtet er døde. Dette skyldes, at visse herbicider kan gøre ukrudt med dårlig smag velsmagende og omvendt.
  7. Og frem for alt, vær forsigtig med resterne af agenten. Hæld det aldrig i afløbssystemet, men læs instruktionerne på etiketten grundigt før og følg dem nøje.

Trim
Trim® Toxan Plænerens

Er din græsplæne præget af uønsket ukrudt flere steder?  Så kan vi varmt anbefale, at du benytter Trim® Toxan Plænerens – et middel, der er klar til brug, og som kan anvendes på alt bredbladet ukrudt, der måtte vokse frem mellem græsset. Produktet bekæmper effektivt alt bredbladet ukrudt i plænen, og da det optages i bladene og herefter transporteres ned gennem planten og ned til roden, hvor bekæmpelsen sker, er du sikker på, at der ikke opstår en genvækst.  Skader ikke græsset Tár hele ukrudtet, også roden Bredtvirkende og effektivt Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

2 minutters læsning
Del